Top 7 psychologische verdedigingsmechanismen

Top 7 psychologische verdedigingsmechanismen (Gezondheid)

In elk mens zullen intrapsychische conflicten zich voordoen, meestal vanwege seksuele en agressieve impulsen en spanning. Meestal (of misschien hopelijk) worden deze conflicten in korte tijd vanzelf opgelost; soms is dit echter niet het geval. Zo nu en dan kunnen onze interne conflicten lange tijd duren en kunnen we mogelijk grote schade aanrichten. Vaak kan angst bij ons slijten en niet onderschat worden. Gelukkig heeft ons lichaam afweermechanismen om ons te beschermen tegen onaangename emoties en gevoelens, zoals angst. Dit zijn er 7:

1. Rationalisatie

Rationalisatie is iets dat elk mens doet, waarschijnlijk op dagelijkse basis. Rationalisatie wordt gedefinieerd als "Valse maar aannemelijke excuses maken om onaanvaardbaar gedrag te rechtvaardigen." Een voorbeeld hiervan is een student die geld steelt van een rijke vriend van hem, tegen zichzelf: "Hij is rijk, hij kan het betalen om het te verliezen."

2. Identificatie

Identificatie wordt gedefinieerd als: "Versterking van het zelfrespect door een denkbeeldige of echte alliantie met een persoon of groep te vormen." Dit is een vrij algemene methode om te proberen de problemen van iemand te vergeten, gebeurt tamelijk vaak, vooral in onzekere mensen. Een persoon die toetreedt tot een sportteam, broederschap, sociale kliek of zelfs subculturen zijn hier allemaal voorbeelden van.

3. Verplaatsing

Verplaatsing wordt gedefinieerd als "Afleidende emotionele gevoelens (meestal boosheid) van hun oorspronkelijke bron naar een vervangend doelwit." Dit komt vaak voor in gezinnen, waar we vaak zien dat de vader boos wordt op de moeder. De moeder neemt haar woede op haar zoon af, de zoon schreeuwt op zijn beurt naar zijn kleine zusje, het kleine zusje schopt de hond en de hond bijt de kat. Een ander voorbeeld is natuurlijk een bokser die zijn frustratie op een bokszak of een tegenstander uitpakt.

4. Projectie

Projectie wordt gedefinieerd als "het aan anderen toekennen van de eigen gedachten, gevoelens of motieven." Deze eigenschap is niet ongewoon en we hebben waarschijnlijk allemaal daarvan getuige geweest. Een boze man zou anderen kunnen beschuldigen van vijandig en vijandig te zijn. Een ander voorbeeld kan zijn dat een oplichter de indruk heeft dat alle anderen hem of haar proberen te confronteren.

5. Regressie

Regressie wordt gedefinieerd als "Een terugkeer naar onvolwassen gedragspatronen." Er zijn veel voorbeelden hiervan (en we kennen allemaal een paar waar we schuldig aan zijn). Een van de meer voor de hand liggende voorbeelden is een tiener die niet op reis mag gaan voor de voorjaarsvakantie, zodat hij of zij een woedeaanval krijgt en kan schreeuwen en huilen bij zijn of haar ouders. Omgekeerd kan een tiener terugvallen op gedrag van baby's om sympathie te krijgen van zijn of haar ouders.

6. Reactie Formatie

Reactie formatie is een van de odder afweermechanismen, omdat het zich volledig in strijd met hoe iemand echt voelt gedraagt. Het wordt gedefinieerd als "Zich gedragen op een manier die precies het tegenovergestelde is van iemands ware gevoelens." We zien dit de hele tijd in relaties, waar "ik veracht hem" wordt "Ik hou van hem." Evenzo kan een baas een werknemer geven met wie hij gefrustreerd is door een raise.

7. Repressie

Repressie ligt ten grondslag aan alle anderen en het is mogelijk de vreemdste van allemaal. Repressie wordt gedefinieerd door "Kwetsende gedachten en gevoelens begraven houden in het onbewuste." Er is veel controverse geweest over onderdrukte herinneringen en veel rechtszaken als gevolg hiervan. De herinnering aan een klein meisje dat ze gemolesteerd was toen ze nog een peuter was, zou een onderdrukt geheugen kunnen worden. Het kleine meisje zal deze ervaring volledig vergeten, totdat de herinnering jaren later weer op kan duiken. Het probleem is, dat er verschillende verhalen zijn geweest over herinneringen die weer opduiken en die geen waarheid hebben of die er niet toe doen. Onderdrukte herinneringen zijn dan onbetrouwbaar en vaak onwaar. Omgekeerd; er zijn verschillende gevallen geweest van onderdrukte herinneringen die accuraat zijn; men moet gewoon rekening houden met een onderdrukt geheugen met een korrel zout.

Bronnen: Weiten, Wayne. Psychologie: thema's en variaties. Thomson Wadsworth.

Inzender: GeorgeT